tarieven


Kennismakingsgesprek

Gratis


De mogelijkheid om met je kind de praktijk te bekijken, ik vertel kort wie ik ben en wat ik doe (eenmalig, maximaal 30 minuten).

Sessie per 60 minuten

€ 65,-


Intakegesprek (maximaal 2 uur), coaching sessie, tussenevaluatie, eindevaluatie, oudergesprek (tarief is inclusief BTW, voorbereiding en materialen, exclusief eventuele reiskosten).

Verder:

  • Sessies langer dan een uur worden per kwartier in rekening gebracht.
  • Ben je verhinderd, geef dit dan zo snel mogelijk aan mij door.
  • Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Indien een afspraak te laat wordt geannuleerd zal de volledige sessie in rekening worden gebracht.
  • De factuur volgt na elke sessie per mail, de betalingstermijn is 14 dagen.
  • De kosten voor coaching worden niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed.
  • Je kan de gemaakte kosten opgeven bij de belastingdienst als bijzondere ziektekosten.
  • Kindercoaching kan mogelijk worden betaald via het Persoons Gebonden Budget of vanuit de Leerling Gebonden Financiering. Informeer op de school van je kind naar de mogelijkheden.
  • FFlow Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80291228.